Nabízíme

- překladatelské služby
z češtiny a slovenštiny do němčiny
z němčiny do češtiny

překladatelé do cílových jazyků jsou rodilí mluvčí,
německý rodilý mluvčí je členem Jednoty tlumočníků a překladatelů

- výuku němčiny pro jednotlivce i skupiny rodilým mluvčím

- korektury přeložených textů

- přepisy rukopisů do elektronické podoby

- rešerše